Splošni pogoji

Splošno 

Lastnik in ponudnik izdelkov na spletni strani www.obozujemnogomet.si je E-ideje, spletna prodaja in svetovanje, Tomaž Eisenhut s.p., Leskovec 14a, 2331 Pragersko, matična številka: 8720487000, davčna številka: 98509624 (v nadaljevanju podjetje). Pravni subject ni davčni zavezanec. Namen splošnih pogojev je predstavitev temeljne pravice in obveznosti, ki veljajo med vami kot obiskovalcem in nami kot upravljavcem te spletne strani. 

Pravice intelektualne lastnine  

Zapis OBOŽUJEM NOGOMET v pisni ali grafični obliki, se v komercialne namene lahko uporablja le z našim pisnim dovoljenjem.

Če nam posredujete kakršno koli gradivo, za katerega menite, da bi nam lahko koristilo, nam ga lahko posredujete, vendar boste s tem na nas prenesli vse materialne avtorske pravice tega gradiva in nam dovolili objavo in/ali kako drugače uporabiti to gradivo.

Cene izdelkov

Cene izdelkov na spletni strani so izražene v evrih. Veljajo cene, tako kot tudi morebitni popusti ali ugodnosti, kakršne so na dan oddaje naročila. Cena za nakup in poštnino je jasno vidna ob naročilu in na računu, ki ga kupec prejme v elektronski obliki. Prodajalec v sistemu elektronskega trgovanja ne odgovarja za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega trgovanja.

Način plačila

Kupec lahko izdelke poravna s predplačilom preko debetne/kreditne kartice (Visa, Mastercard, Maestro), storitve Paypal, nakazila na bančni račun ali po povzetju, kjer lahko plača z gotovino ali s kartico dostavni službi GLS d.o.o.. Če bodo na voljo dodatne možnosti plačila, bo uporabnik o tem seznanjen z dopolnilom Splošnih pogojev.

Dostava

Prodajalec je dolžan naročeno blago dostaviti v roku 10 delovnih dni od naročila. V kolikor je ugotovljeno, da blaga objektivno ni mogoče dostaviti v obljubljenem roku, mora prodajalec kupca o tem obvestiti po elektronski pošti ali telefonu. Dostava v prazničnih dneh je lahko objektivno otežena. V primeru, da se naslov za dostavo razlikuje od naslova za plačilo storitve, bo prodajalec blago dostavil šele po poravnanih obveznostih kupca.  

Strošek hitre dostave znaša 6,00 € (z DDV), navadne dostave pa 3,00 € (z DDV), ob prevzemu paketa kupec dostavljavcu ne plačuje dodatne provizije. Prodajalec paket preda dostavni službi GLS d.o.o.. Dostavna služba opravlja dostavo paketov vsak delavnik med 8:00 in 16:00 uro – dostavljavec kupca pred dostavo kontaktira preko elektronske pošte, s klicem ali SMS sporočilom. Dostavljavec kupca ni dolžan čakati na dogovorjenem naslovu. Če prvi poskus dostave ni uspešen, se paket lahko pusti pri katerem od pogodbenih partnerjev dostavljalca. Dostava je mogoča na območju Slovenije.

Naročilo

Naročilo med naročnikom in podjetjem je sklenjeno, ko naročnik naročeno plača in prejme potrditveno e-sporočilo. Cene so od tega trenutka fiksne in niso predmet spremembe.

Preklic naročila

Preklic naročila je mogoč do predaje personaliziranega izdelka v tisk. Če preklic ni pravočasen, ima prodajalec pravico kupcu izstaviti račun v višini polovice polne cene izdelka.

OPOMBA: Pravica do odstopa od nakupa NE velja v naslednjih primerih:

• V primeru personaliziranih izdelkov in/ali izdelkov, narejenih po meri;

• Dokumentov v PDF formatu, saj jih ni mogoče vrniti;

Kot narekuje Zakon o varstvu potrošnikov, v nadaljevanju (»ZVPot«), (ZVPot, 43. člen): "Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah: o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam."

Stvarna napaka

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvesti v roku 14 dni od dneva, ko je bilo naročilo dostavljeno. Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in nam omogočiti, da stvar pregledamo.

Ne odgovarjamo za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo naročilo izročeno. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki nas je pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

• odpravi napako na naročilu ali

• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

• izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim ali vrne plačani znesek.

Napaka je stvarna, če:

• stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

• stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

• stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

• je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste in ob upoštevanju prodajalčevih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na izdelku samem.

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in v pisni obliki (elektronski pošti) ter nam hkrati omogočiti pregled izdelka.

Če obstoj napake na izdelku ni sporen, prodajalec skladno z ZVPot najpozneje v roku osmih dni ugodi kupčevi zahtevi.

Prodajalec pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po prejemu zahtevka za prijavo stvarne napake, če je obstoj napake na izdelku oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Pravica do zavrnitve storitve

Prodajalec si pridružuje pravico, da v izjemnih primerih izdelkov ne dobavi. Kot izjemni dogodek se šteje tehnična omejitev, ki preprečuje izdelavo personaliziranega izdelka ali plačilna rizičnost kupca, ki je ocenjena na podlagi odločitve prodajalca. Prodajalec ima pravico preklicati naročilo, če ne pridobi potrditve nakupa s strani kupca po telefonu ali elektronski pošti. Prodajalec je o odstopu od pogodbe dolžan obvestiti kupca po elektronski pošti ali telefonu.

Če kupec ni podal pravilnih osebnih podatkov, prodajalec ni zavezan k obveščanju.

Prodajalec ne odgovarja za izgubo, škodo ali stroške, ki bi nastali zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnitvi obveznosti, do katere bi morebiti prišlo zaradi dogodka ali okoliščin izven nadzora prodajalca.

Obdelava osebnih podatkov

Prodajalec zagotavlja, da kot upravljavec vaših osebnih podatkov nikoli in na noben način ne bo zlorabil vaših osebnih podatkov, razkritih preko spletne strani. Z opravljenim nakupom, prijavo na novice ali z uporabo funkcij na spletni strain, se kupec strinja, da prodajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki, elektronskim naslovom in telefonsko številko kupca za neomejeno časovno obdobje. Prodajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Kupec lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da v 8 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter ga o tem v naslednjih 8 dneh obvestimo na naše stroške.

Prodajalec bo podatke, nujne za obdelavo, izdelavo in dostavo izdelkov, posredoval svojim pogodbenim partnerjem za potrebe izdelave in dostave naročenih izdelkov.

Zadnja sprememba: 12. 2. 2021

.