Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih upravljalec je E-ideje, spletna prodaja in svetovanje, Tomaž Eisenhut s.p., Leskovec 14a, 2331 Pragersko, matična številka: 8720487000, davčna številka: 98509624 (v nadaljevanju podjetje) in njegovi pogodbeni partnerji za potrebe izdelave in dostave naročenih izdelkov.

Varstvo osebnih podatkov

Varnost osebnih podatkov posameznikov je naša prioriteta. Osebnim podatkom in njihovi zaščiti posvečamo veliko pozornosti. Podjetje bo pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnala v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Podjetje bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabila organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb. Osebni podatki posameznikov so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

1. Kategorije osebnih podatkov in opredelitev pojma obdelava

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev oziroma izvedbe naročila posamezniku preko spletne strani in je vezano na osebne podatke posameznika, tako da so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

V zvezi s posameznikom, ki se prijavi na e-novice, podjetje obdeluje naslednje osebne podatke: 

  • elektronski naslov
  • njegovo vedenje v zvezi s prejemom e-novic, in sicer ali je e-novice prejel, jih odprl, nanje kliknil ali se z njih odjavil.

2. Namen obdelave in podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava podatkov pri posamezniku, ki se je prijavil na e-novice temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. 

Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, obveščanje o ponudbi, dogodkih, ki jih organizira podjetje, in o drugih informacijah, proučevanje in analize odzivov na naslovljene ponudbe, proučevanje in analize nakupnih navad posameznikov ter posledično ciljano trženje, na podlagi česar posameznik s strani podjetja prejema personalizirane ali prilagojene ponudbe in druge informacije.

Posameznika se naslavlja po elektronski pošti na elektronski naslov, katerega je posameznik posredoval podjetju ob podaji soglasja.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano, ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v morebitnem obstoječem poslovnem razmerju posameznika.

Soglasje lahko da eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni, oziroma najdlje do otrokove polnoletnosti. Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi posameznikovega profila, lahko podjetje izvaja profiliranje posameznika na podlagi njegovih preteklih nakupov, kar omogoča ponujanje izdelkov, prilagojenega profilu posameznika. Profiliranje ima lahko za posledico posameznikovemu predvidenemu okusu prilagojeno ponudbo oziroma informacijo o ponudbi, vendar za posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti niti pravnih posledic. 

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Za pošiljanje e-novic podjetje uporablja pogodbenega partnerja, ponudnika storitev marketinga preko elektronske pošte, ki omogoča, da podjetje prejme tudi podatke o tem ali je uporabnik e-novic le-te prejel, jih odprl, kliknil ali se z njih odjavil. Podatki bodo lahko razkriti pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov.  V ostalih primerih bodo osebni podatki posameznika posredovani tretjim osebam ali drugače posredovani le, če se posameznik s tem vnaprej izrecno strinja.

4. Rok hrambe in čas obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov podjetje hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani. V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja podjetje hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika. Po preklicu soglasja posameznika, podjetje zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko podjetje zaradi potrebe po nadaljnjih  tržnih analizah odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, v kolikor ni krajši rok predviden v zakonu. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za podaljšanje roka.

Podjetje sprejema vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov na elektronski naslov info@obozujemnogomet.si

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo, v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa oziroma zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Zadnja sprememba: 12. 2. 2021